2007/Jul/26

เบื่องานจังอ่ะ

อยากเปลี่ยนงานแล้วอ่ะ

เฮ้อ!!!!

อยากไป............

เออนั่นเด่ะ แล้วจะไปไหน

--------------------

โอ๊ยอิจฉา เห็นหัวเอ็มพี่ฝุ่นแล้วอิจฉา

"ฟ้าก็ใสใจก็สวย"

ตาร๊อนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เบื่อบ้านเบื่อเมือง

เบื่อทุกอย่างเลย

เว้นเบื่อที่รักคนเดียวน๊ะ อิอิอิ